دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 1024، پاییز 1385 (96) 
4. بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی


8. ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

سیامک مطهری؛ مجتبی نصیرنژاد؛ حسینعلی عمرانپور شهرضا


11. حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از

احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی