دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 1024، آبان 1385 (96) 
ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

سیامک مطهری؛ مجتبی نصیرنژاد؛ حسینعلی عمرانپور شهرضا


حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از

احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی