دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 1661، تابستان 1386 (104) 
4. بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی


7. توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا


9. بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور


10. بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

هما کشاورزی شیرازی؛ ایوب ترکیان؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386