دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 1661، تیر 1386 (104) 
بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی


توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا


بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور


بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

هما کشاورزی شیرازی؛ ایوب ترکیان؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی


شماره‌های پیشین نشریه

110
اسفند 1386
109
بهمن 1386
108
دی 1386
107
آذر 1386
106
آبان 1386
105
شهریور 1386
104
تیر 1386
103
خرداد 1386
102
فروردین 1386
101
فروردین 1386