دوره و شماره: دوره 41، شماره 10 - شماره پیاپی 1845، بهمن 1386 (109) 
زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا


ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس


شماره‌های پیشین نشریه

110
اسفند 1386
109
بهمن 1386
108
دی 1386
107
آذر 1386
106
آبان 1386
105
شهریور 1386
104
تیر 1386
103
خرداد 1386
102
فروردین 1386
101
فروردین 1386