دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 1428، بهار 1386 (101) 
1. بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

نازیلا ابراهیم؛ علی صابری؛ علیرضا سوری؛ محمدعلی شریف؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد


6. ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ علیرضا محمودیان؛ عباس رضوی منش


7. ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت

محمدعلی عسکری زمانی؛ رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ سیدعلی سیدباقری


8. بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی

علیرضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ مهرشاد زبردست؛ سیدمحمدعلی بوترابی


9. سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

روزبه نیکخواه مشائی؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ ابوالقاسم عطائی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386