دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 1428، فروردین 1386 (101) 
بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

نازیلا ابراهیم؛ علی صابری؛ علیرضا سوری؛ محمدعلی شریف؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد


ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ علیرضا محمودیان؛ عباس رضوی منش


ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت

محمدعلی عسکری زمانی؛ رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ سیدعلی سیدباقری


بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی

علیرضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ مهرشاد زبردست؛ سیدمحمدعلی بوترابی


سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

روزبه نیکخواه مشائی؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ ابوالقاسم عطائی


شماره‌های پیشین نشریه

110
اسفند 1386
109
بهمن 1386
108
دی 1386
107
آذر 1386
106
آبان 1386
105
شهریور 1386
104
تیر 1386
103
خرداد 1386
102
فروردین 1386
101
فروردین 1386