نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، بهار فیروز انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • آبادی، محمود نیلی احمد نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]

ا

 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اصفهانیان، وحید شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اصلانی، سهیلا فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اکبرنژاد، محمد مهدی مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اوصیاء، مهدی نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اولیازاده، منوچهر فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اولیازاده، منوچهر فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]

ب

 • برگی، خسرو بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • برگی، خسرو بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بهاری، محمد رضا تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بهرامی، حسین حاجی نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]

پ

ت

ح

 • حبیبی، مهدی پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • حمیدی، علی اصغر بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]

خ

 • خرقانی، محمدرضا بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]

د

 • دهقانیان، مهدی تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]

ر

 • رحیمیان، محمد بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رضایی، ناصر بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 31، شماره 1، 1377]

س

 • سرشت، سعید پاک مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سلطانی، ناصر تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ط

 • طرزی، قاسم بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • طنابیان، ایرج بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]

ع

 • عطارنژاد، رضا فرمول سازی تغییر شکل های بزرگ در قابهای فضایی [دوره 31، شماره 1، 1377]

ف

 • فاضلی، حمید انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فر، کاظم هجران شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فر، وحید متین تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فروشانی، فیروز امامی شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]

ک

 • کانی، سعید چشمه بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • کنی، ایرج محمودزاده شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]

م

 • معرفت، محمدصادق بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • معماریان، حسین طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • منش، سعید حشمتی بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • منفرد، علی حیدری انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مهرنیا، سیدرضا کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ن

 • نورزاد، اسدا... بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نورزاد، اسدا... تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نورزاد، اسدالله بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نوروزی، غلامحسین کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ه

ی

 • یکتایی، حسین بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 31، شماره 1، 1377]