فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار

نویسندگان

چکیده

مطالعات حاضر برای بررسی پتانسیل معدنی پتاس ناحیه گرمسار واقع در 100 کیلومتری جنوب شرقی تهران انجام شده است. فعالیت اکتشافی در این منطقه از سال 1368 توسط سازمان زمین شناسی کشور آغاز شده و منجر به اکتشاف منطقه راهراهک شده است.
تجربه فرآوری سنگ پتاس با روشهای فیزیکی – شیمیایی مانند فلوتاسیون در ایران بسیار محدود بوده و تاکنون هیچگونه گزارش مدونی در این زمینه منتشر نشده است. بنابراین یکی دیگر از اهداف این مقاله , طرح و ارزشبابی روشهای فرآوری پتاس و فعالیتهای اکتشافی در کشور, بدون تردید در آینده مطرح خواهند بود. ذخایر پرعیار پتاس که مستقیماً قابل استفاده در صنعت باشند, بسیار محدودند و بنابراین پرعیار کردن آنها ؛ یعنی جداکردن ناخالصیهایی مانند کلرورسدیم و نمکهای منیزیم و رسها, ضروری است. برای رسیدن به این خلوص, باید فرآیندهای فرآوری مختلفی مانند سایش , فلوتاسیون و یا انحلال بکارگرفته شوند. هریک از این روشها ی برای فرآوری نوع ویژه ای از کانسنگهای پتاس و یا شورابه های پتاس بکار برده می شوند. مقاله حاضر, نتایج فرآوری پتاس راهراهک با روش فلوتاسیون است که منجر به تولید کنسانتره ای با عیار 51 درصد پتاسیم و کمتر از 5/0 درصد سدیم شده است.

کلیدواژه‌ها