دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 962، آذر 1377 (62) 
فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار

سهیلا اصلانی؛ منوچهر اولیازاده؛ حمید رضا صمیم بنی هاشم