دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 165655، اردیبهشت 1388 (119 مهندسی مکانیک) 
تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی


شماره‌های پیشین نشریه

کنفراس آموزش مهندسی در 1404
اسفند 1388
کنفراس آموزش مهندسی در 1404
اسفند 1388
124 مهندسی برق
شهریور 1388، صفحه 597-691
123 مهندسی مکانیک
شهریور 1388، صفحه 489-595
122 مهندسی نقشه برداری
شهریور 1388
121 مهندسی معدن
شهریور 1388
120 مهندسی متالورژی و مواد
تیر 1388
119 مهندسی مکانیک
اردیبهشت 1388