دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 167654، اسفند 1388 (کنفراس آموزش مهندسی در 1404) 
یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

مهدی وکیلیان؛ فروهر فرزانه؛ مهدی فردمنش؛ مهدی احسان؛ محمود تابنده؛ مهران جاهد؛ محمد حائری؛ بابک حسین خلج؛ سیدمحمدحسین علوی؛ رحیم فائز؛ محمود فتوحی؛ محمود نحوی


شماره‌های پیشین نشریه

کنفراس آموزش مهندسی در 1404
کنفراس آموزش مهندسی در 1404
124 مهندسی برق
123 مهندسی مکانیک
122 مهندسی نقشه برداری
121 مهندسی معدن
120 مهندسی متالورژی و مواد
119 مهندسی مکانیک