دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 167654، زمستان 1388 (کنفراس آموزش مهندسی در 1404) 
1. مهندسان و دانش محیط زیست

امیرحسین حمیدیان؛ محمد باباپور


11. یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

مهدی وکیلیان؛ فروهر فرزانه؛ مهدی فردمنش؛ مهدی احسان؛ محمود تابنده؛ مهران جاهد؛ محمد حائری؛ بابک حسین خلج؛ سیدمحمدحسین علوی؛ رحیم فائز؛ محمود فتوحی؛ محمود نحوی


شماره‌های پیشین نشریه

کنفراس آموزش مهندسی در 1404
زمستان 1388
کنفراس آموزش مهندسی در 1404
زمستان 1388
123 مهندسی مکانیک
تابستان 1388، صفحه 489-595
124 مهندسی برق
تابستان 1388، صفحه 597-691
122 مهندسی نقشه برداری
تابستان 1388
121 مهندسی معدن
تابستان 1388
120 مهندسی متالورژی و مواد
تابستان 1388
119 مهندسی مکانیک
بهار 1388