دوره و شماره: دوره 43، شماره 3 - شماره پیاپی 166938، تابستان 1388 (121 مهندسی معدن) 
2. شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS

ضیاءالدین پورکریمی؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفایی؛ محمدرضا سلطانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388