دوره و شماره: دوره 43، شماره 4 - شماره پیاپی 462879، تابستان 1388، صفحه 489-595 (123 مهندسی مکانیک) 
4. فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

صفحه 519-525

قادر فرجی؛ محمدکاظم بشارتی گیوی؛ سعید یارمحمدی؛ محمود موسوی مشهدی


5. تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

صفحه 527-535

امین صمدی قوشچی؛ کارن ابری نیا؛ محمدکاظم بشارتی گیوی


8. کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی

صفحه 555-565

عبدالرسول میاهی؛ عقیل یوسفی‌کما؛ علی رنگین‌کمان؛ حسام ملکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388