دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 166908، تیر 1388 (120 مهندسی متالورژی و مواد) 
بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی

اعظم حمامی؛ امیرعلی یوزباشی؛ محمد رنجبر؛ محمد پازوکی


شماره‌های پیشین نشریه

کنفراس آموزش مهندسی در 1404
کنفراس آموزش مهندسی در 1404
124 مهندسی برق
123 مهندسی مکانیک
122 مهندسی نقشه برداری
121 مهندسی معدن
120 مهندسی متالورژی و مواد
119 مهندسی مکانیک