قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 سازمان زمین شناسی

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی روستای دودهک واقع در 20 کیلومتری شمال شهرستان دلیجان(استان مرکزی) قرار دارد و به نظر می‌رسد که سنگ‌های رسوبی- آتشفشانی ائوسن این منطقه، از نظر مواد پوزولانی، ظرفیت قابل توجهی نشان می‌دهند. برای ارزیابی قابلیت توف‌های ائوسن این منطقه برای تأمین محصولات سیمان صنعتی، آزمایش‌های شیمیایی و فیزیکی و مطالعات پتروگرافی روی نمونه‌های جمع آوری شده، انجام شد. نتایج پتروگرافی و اشعه ایکس پودر نشان داد که نمونه‌ها فاز شیشه نداشته یا درصد کمی فاز شیشه دارند اما میزان کانی‌های گروه زئولیت آنها به نسبت بالا است. ترکیبات شیمیایی همه نمونه‌ها از نظر ترکیب پوزولان با استانداردهای ISIRI 3433 و ASTM C618 مطابقت دارد. مقاومت‌های فشاری 3 روزه، 7 روزه و 28 روزه نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و همگی بالاتر از حداقل میزان مورد نیاز در استانداردهای ISIRI 3432 و ASTM C595-89 بودند. در ضمن سایر مشخصات فیزیکی نمونه‌ها با توجه به استانداردهای مربوط به آن اندازه‌گیری شده و آنها نیز با این استانداردها مطابقت دارند. به طور کلی این مطالعه نشان داد که عامل اصلی تأثیرگذار بر خواص پوزولانی، وجود فازهای زئولیتی است و توف‌های ائوسن منطقه به دلیل وجود حدود 20 درصد فازهای زئولیتی از قابلیت خوبی به عنوان پوزولان طبیعی بهره مندند.

کلیدواژه‌ها