دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 1072، خرداد 1382 (79) 
آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

محمدصادق معرفت؛ شروان عطایی؛ اسماعیل قهرمانی گرگری


استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

لیلا هاشمی بنی؛ علی عزیزی؛ محمدحسن هاشمی بنی؛ فرهاد صمدزادگان


خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی

غلامحسین لیاقت؛ مجتبی صدیقی؛ حمیدرضا داغیانی؛ علی علوی نیا