دوره و شماره: دوره 57، شماره 0 - شماره پیاپی 1000184، خرداد 1375 
شناسایی و شستشوی اولیه کائولن سمنان

دکتر منوچهر اولیازاده؛ مهندس محمود درویشیان


بررسی تجربی یک ایندیوسر صفحه صاف

دکتر سید احمد نوربخش؛ مهندس وحید مهجوری