دوره و شماره: دوره 42، شماره 8 - شماره پیاپی 1000374، اسفند 1387 (118 شیمی) 
مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری

سارا فرهنگی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محمد سلطانیه؛ مهدی پور افشاری چنار


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
اسفند 1387
117 برق - صنایع
بهمن 1387
116 مهندسی عمران
آذر 1387
115 معدن - متالورژی
شهریور 1387
114 عمران
مرداد 1387
113 نقشه برداری
تیر 1387
112 شیمی
اردیبهشت 1387
111
فروردین 1387