تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی

نویسندگان

چکیده

برای پیشگیری از خسارات سنگین در هنگام بروز حریق و آتش سوزی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ... علاوه بر روش‌های فعال مانند سیستم‌های اطفاء حریق، دو نوع پوشش جهت کاهش میزان انتقال حرارت به سازه های فلزی و بتنی و در نتیجه به تأخیر افتادن تخریب سازه تحت بار وجود دارد. رنگ‌های ساخته شده بر پایه رزین های آلی متورم شونده تا درجه حرارت های حدود 1000 درجه
سانتی گراد و مدت زمان های کوتاه تا متوسط، و پوشش‌های ساخته شده بر پایه مواد معدنی به ویژه میکا و ورمیکولیت برای درجه
حرارت های بالای 1000 درجه سانتی گراد و مدت زمان های طولانی‌تر حریق مناسب می‌باشند. شناسایی و بهینه سازی مواد تشکیل دهنده این نوع پوشش‌ها و مطالعه عمل کرد گرمایی فرمولاسیون های ساخته شده در این تحقیق مورد بررسی می‌باشد. تعیین و ساخت انواع فرمولاسیون‌هایی برای پوشش‌های ساخته شده بر پایه مواد معدنی، با توجه به نتایج حاصل از مطالعه یک نمونه مرجع و استاندارد، و انجام آزمایش های مشابه جهت مقایسه روی نمونه مرجع و نمونه‌های ساخته شده نیز در این تحقیق مورد نظر است. به ایجاد شرایط یکسان آزمایشگاهی برای کلیه نمونه‌ها دقت شده است. در نهایت دو فرمولاسیون که تطابق بهتری با نتایج نمونه مرجع دارند مورد قبول و به عنوان نتیجه نهایی معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها