دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 1862، فروردین 1387 (111) 
بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمد پور


شماره‌های پیشین نشریه

118 شیمی
117 برق - صنایع
116 مهندسی عمران
115 معدن - متالورژی
114 عمران
113 نقشه برداری
112 شیمی
111