تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با ارائه یک روش تحلیلی بسیار ساده و در عین حال جامع، فرآیندِ شکل‌دهی انفجاری و بدون قالبِ یک ورق مدورِ دولایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. استفاده از اصل پایستاری انرژی، مبنای روش تحلیلی بکاررفته است. با استخراج ممان پلاستیک و نیروی پلاستیک سطح مقطع ورق دولایه نشان داده می‌شود که برای مساله فوق به‌سادگی می‌توان از معادلات حاکم بر رفتار یک ورق ساده در برابر بارگذاری انفجاری استفاده نمود. پیش‌بینی مقدار جابجایی مرکز ورق و پروفیل تغییر شکل آن، تعیین مدت زمان انجام فرآیند شکل‌دهی، امکان بررسی اثرات نیروها و ممان‌های داخلی بر رفتار ورق، در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنشِ بالا و نیز اثر اینرسی دورانی ورق، از قابلیت‌های مهم تحلیل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها