دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 961، شهریور 1378 (64) 
تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ

محمد حسین شاه حسینی؛ عباس زارعی هنزکی؛ علی دهقان منشادی؛ حسین بلادی


سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی