دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 406، تیر 1384 (90) 
تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون

مرتضی مغربی؛ عباسعلی خدادادی؛ رویا آقابابازاده؛ محمدمهدی اکبرنژاد؛ جواد ایوانی


کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

بابک وکیلی آذر؛ محد کلاهدوزان؛ منوچهر اولیازاده؛ رضا سناجیان