کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

حسین شکوهمند؛ محمدعلی نظری؛ بابک قائم پناه؛ محمدرضا علیگودرز


بهینه سازی اگزرژی متمرکز کننده های خورشیدی از نوع سهموی خطی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

احمد کهربائیان؛ حمیدرضا ملک محمدی


طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

علیرضا ارشدی خمسه؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ مجید امین نیری


بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور


بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی


رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی


بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

نازنین سادات قدسی پور؛ سید مجتبی صدر عاملی؛ محمدرضا امیدخواه


کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری


کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

محمدرضا کاخی؛ محمدرضا نوری بیات