دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 965، خرداد 1381 (75) 
چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن

عباس زارعی هنزکی؛ علیرضا شکوهی؛ احمد علی آماده