دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 960، آذر 1379 (69) 
بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار

حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ محمد علی سائلی


پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی

احمد علی آماده؛ محمد حسین پایدار؛ ابوالقاسم عطایی؛ مسعود امامی؛ رامز وقار