کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی


مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان


بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمدرضا قاسمی؛ خسرو پیله وریان


مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

شهره فاطمی؛ رامین بزرگمهری؛ محمد هاشمی


تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی