کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، بهار 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی


4. مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان


5. بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

محمدرضا قاسمی؛ خسرو پیله وریان


6. مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

شهره فاطمی؛ رامین بزرگمهری؛ محمد هاشمی


8. تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی