نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 9
1. مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا


2. ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس


3. مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده


4. حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم


5. حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


6. زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


7. روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی


8. متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

رضا توکلی مقدم؛ محسن صادق عمل نیک؛ محمد علی رفعتی


9. استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

ناصر توحیدی؛ رضا توکلی مقدم