نویسنده = علی اصغر حمیدی
بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

علی اصغر حمیدی؛ اصغر صدیق زاده؛ منیره طاهرخانی؛ علیرضا کمیزی


مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

علی اصغر حمیدی؛ مرتضی خلجی اسدی؛ لیلا یوسفی؛ گیتا معینی