تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد

نویسندگان

چکیده

انتقال حرارت پایدار در مخزن مجهز به همزن مکانیکی برای مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز مورد بررسی قرار میگیرد. مخزن استوانه ای با کف تخت،مجهز به چهار تیغه غیر استاندارد متقارن می باشد و به منظور سرمایش مخلوط داخل مخزن از یک جداره ساده استفاده میشود. برای اختلاط موثر مخلوط سه فازی ، یک همزن توربینی چهار تیغه ای زاویه ای بکار گرفته می شود. جهت چرخش همزن طوری است که جریانی رو به بالا و در جهت محور مخزن ایجاد می کند. مواد ماسه،آب و هوا به ترتیب به عنوان فاز جامد،مایع و گاز انتخاب شده اند.فاز گازی از یک پخش کننده حلقه ای که در پایین و در فاصله ای دور از همزن قرار گرفته است به داخل دو فازی جامد-مایع وارد می شود. به منظور مشاهده اثرات تغییرات سرعت چرخشی همزن بر ضریب انتقال حرارت مقادیر سرعت همزن800،1000و 1400 دور بر دقیقه در نظر گرفته شده است . با توجه به تاثیر بسزای حضور ذرات جامد بر هیدرودینامیک اختلاط اثرات تغییرات قطر و میزان غلظت ذرات جامد بر ضریب انتقال حرارت در اندازه های 1/0 ، 2/0 و 4/0 میلیمتر و در درصدهای جرمی 14/2 ، 6/6 و 3/10 از ذرات جامد مورد آزمایش قرار گرفته است . حضور فاز گازی در مخلوط دو فازی جامد –مایع و نقش آن بر ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی توسط تغییرات عدد جریان( Nd3/Qg ) که گستره آن بین 008/0 تا 02/0 است مورد بررسی واقع شده است .

کلیدواژه‌ها