کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

محمد حبیبی پارسا؛ محمد کاظمی؛ محمد حسن پیش بین


استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

یوسف شفاهی؛ شهاب الدین کرمانشاهی


شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی


مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی


کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری