نویسنده = خسرو برگی
طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387

علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی


اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی


مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی