طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

نویسندگان

چکیده

موج‌شکن‌ها از جمله سازه‌های دریایی مهم و هزینه‌بر می‌باشند. موج‌شکن مرکب کیسونی یکی از انواع رایج این نوع سازه‌ در سطح دنیا بوده که عمدتاً در اعماق زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به پیشرفت صنایع دریایی ایران در سال‌های اخیر، مطالعاتی جهت ساخت چنین موج‌شکن‌هایی در سواحل جنوب صورت گرفته است. در طراحی این سازه آن چه همواره مورد توجه جامعه‌ مهندسین قرار گرفته است، تخمین ابعاد بهینه‌ آن در شرایط مختلف هیدرولیکی و ژئوتکنیکی دریا می‌باشد. در این مقاله با در نظرگیری میدان موج غیرخطی در مقابل سازه، ابعاد آن در شرایط گوناگون هیدرولیکی و ژئوتکنیکی بهینه گردیده است. نتیجه‌ این پژوهش ارائه منحنی‌هایی کاربردی در امر طراحی بهینه‌ این سازه است به طوری که یک طراح می تواند با استفاده از این منحنی‌ها ابعاد بهینهی مقطع موج‌شکن مرکب کیسونی را در شرایط هیدرولیکی و ژئوتکنیکی گوناگون تخمین بزند که به این ترتیب صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های احداث این سازه صورت می پذیرد.

کلیدواژه‌ها