نویسنده = حسین معماریان
پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع


روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

دوره 42، شماره 5، شهریور 1387

وحید عزیزی؛ حسین معماریان؛ آرش خسروی


روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سودا دهخدا؛ حسین معماریان؛ ابوالفضل مهین راد؛ وحید علیزاده؛ مجتبی جهان اندیش


بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای...

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

گلپیرا علمی اسدزاده؛ حسین معماریان


اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

حسین معماریان؛ یان هانسون؛ محمدباقر فرمانی