طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مهندسی چیست و مهندس کیست، که این گونه چهره دنیای ما را عوض کرده است؟ مهندسان چه نوع آموزش‌هایی می‌بینند که چنین تواناییهایی پیدامی‌کنند؟ چه کنیم که در دوران کار حرفهای، مهندس موفقی باشیم؟ در دوران تحصیل در دانشگاه فراگیران در یکی از زمینه‌های مهندسی مهارت‌هایی را به دست می آورند ولی معمولاَ کمتر کوششی برای پاسخگویی به سوالات فوق صورت می‌گیرد. به‌زبانی، آموزش دانشگاهی فنون، روابط و فرایند‌های یک رشته مهندسی را با جزئیات بسیار می‌آموزد ولی کمتر آموزشی در مورد نحو? به‌کارگیری آنها در دنیای واقعی ارایه میکند. برای رفع این کمبودها در سالهای اخیر اغلب دانشگاه‌های مهندسی بزرگ دنیا درس‌های جدیدی را طراحی و به برنام? آموزشی خود افزودهاند. مقاله حاضر درس جدیدی را که با توجه به شرایط ملی، جهت ارای? اینگونه مطالب در سال اول کلیه دور?های کارشناسی مهندسی کشور طراحی شده است، عرضه می‌کند. هدف این درس، علاوه برآشنا نمودن دانشجویان با شاخه‌های تحصیلی و فعالیت‌های حرف? مهندسی؛ تقویت مهارت‌های ارتباطی، کارگروهی و نگرش خلاقانه، در آنهاست. محتوی این درس به پنج زمینه یا بخش مختلف تقسیم می‌شود. بخش اول به آموزش مهندسی اختصاص یافته است. هدف بخش دوم تقویت مهارت‌های ارتباطی شفاهی، کتبی، تصویری و الکترونیکی، در فراگیران است. بخش سوم به تشریح حرف? مهندسی و آماده شدن برای ورود به بازارکار اختصاص یافته است. در بخش چهارم ابتدا نحو? جستجو، دستیابی و ساماندهی داده‌های مورد نیاز برای پژوهش؛ در کتابخانه، بانکهای اطلاعاتی و اینترنت ارایه شده؛ و سپس روش ارایه نتایج تحقیقات، به صورت مقالات پژوهشی و نحوه حراست از مالکیت فکری؛ تشریح می‌شود. طراحی و ساخت یک وسیله، سازه، سیستم یا یک فرایند مهندسی؛ روش‌های برنامه ریزی و زمان‌بندی پروژه های مهندسی، خطر و ریسک در کارهای مهندسی؛ و انجام یک فعالیت ایمن مهندسی مواردی هستند که در بخش پایانی این درس، مورد بحث قرار می‌گیرند. در صورت ارایه این درس، در ابتدای دوره‌های کارشناسی مهندسی، دانشجویان پیش‌نیازهای لازم را برای استفاده بهینه از آموزشهای دوره کارشناسی به دست خواهند آورد. به منظور اجرایی شدن ارایه این درس کتابی نیز توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است (حرفة مهندسی، 1388). محتوی این درس و کتاب همراه آن هم چنین می‌تواند جهت آمادگی مهندسان شاغلی که مایل به شرکت در آزمون مهندس حرفه ای (PE) هستند، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها