نویسنده = �������������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 7
2. مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387

علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری


3. پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ مصطفی سهرابی اطهر