نویسنده = فریبرز جولای
تعداد مقالات: 7
2. مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا


3. حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


4. مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محبوبه هنرور؛ مسعود ربانی؛ فریبرز جولای


5. زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


7. یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

مسعود ربانی؛ فریبرز جولای؛ مهدی خطیبی