کلیدواژه‌ها = افت فشار
بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

علی اصغر حمیدی؛ اصغر صدیق زاده؛ منیره طاهرخانی؛ علیرضا کمیزی


بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمد پور