نویسنده = فام، محمودرضا حقی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد


3. امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

محسن پارسامقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حمید فلقی


4. تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی