نویسنده = محمود کمره ای
بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

فائقه امیرزاده؛ محمود کمره ای؛ غلامرضا داداش زاده


طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

ابراهیم کرمی؛ حمید سلطانیانزاده؛ محمود کمره ای


آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

فرزاد زرگری اصل؛ محمود کمره ای؛ محمدرضاالشریف؛ بهمن دولتشاهی


چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

محمود کمره ای؛ پیمان شهسواری؛ کوروش کلانترزاده


یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمود محمد طاهری؛ محمود کمره ای؛ اسفندیار مهرشاهی


بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد خلج امیر حسینی؛ فرخ حجت کاشانی؛ محمود کمره ای