نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 42، شماره 7، زمستان 1387

جعفر رزمی؛ محسن صادق عمل نیک؛ مهدی هاشمی


2. مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا


4. حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


6. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

جعفر رزمی؛ مسعود ربانی؛ کامران رضایی؛ سعید کرباسیان