نویسنده = مسعود ربانی
ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس


حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم


مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

محبوبه هنرور؛ مسعود ربانی؛ فریبرز جولای


روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی


ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

دوره 38، شماره 5، دی 1383

جعفر رزمی؛ مسعود ربانی؛ کامران رضایی؛ سعید کرباسیان


یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

مسعود ربانی؛ فریبرز جولای؛ مهدی خطیبی