کلیدواژه‌ها = المان محدود
فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 519-525

قادر فرجی؛ محمدکاظم بشارتی گیوی؛ سعید یارمحمدی؛ محمود موسوی مشهدی


تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 527-535

امین صمدی قوشچی؛ کارن ابری نیا؛ محمدکاظم بشارتی گیوی


ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد محجوب جهرمی؛ مهدی جعفری