نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

منوچهر اولیازاده؛ یوسف قربانی؛ احمدرضا شاهوردی؛ آتنا پیرایه گر


2. ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

محمدعلی عسکری زمانی؛ رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ سیدعلی سیدباقری


3. بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

منوچهر اولیازاده؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمد داودی؛ حسین کاظمی


4. حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمدعلی عسکری زمانی؛ سید علی سید باقری


5. فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری