نویسنده = موسویان، محمدعلی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور


2. تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی


4. مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل