کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی
تعداد مقالات: 4
1. مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری


2. بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

نازنین سادات قدسی پور؛ سید مجتبی صدر عاملی؛ محمدرضا امیدخواه