کلیدواژه‌ها = سیمان
قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

ایوب نارک نژاد؛ سهیلا اصلانی؛ عباس بحرودی؛ مرتضی خلعتبری


مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری


بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

مهدی موسوی؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی پاشانجاتی