کلیدواژه‌ها = تبلور مجدد
بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله


تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمد حسین شاه حسینی؛ عباس زارعی هنزکی؛ علی دهقان منشادی؛ حسین بلادی


اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

مهرداد آقایی خفری؛ رضا محمودی