کلیدواژه‌ها = تابع گرین
تعداد مقالات: 4
3. بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

احمد فیض دیزجی؛ رامبد رستگاری


4. وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی