کلیدواژه‌ها = تنش
آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ محمد غلامی نژاد ثانی آبادی


اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

حسین معماریان؛ یان هانسون؛ محمدباقر فرمانی