کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

ضیاءالدین پورکریمی؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفایی؛ محمدرضا سلطانی


بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

علی دهقانی احمدآبادی؛ ضیاءالدین پورکریمی؛ محمد نوع پرست


شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

پریسا موسوی اهرنجانی؛ سید فرید قادری؛ محمدعلی آزاده


شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

روح الله درویشی؛ منوچهر حقیقی