کلیدواژه‌ها = فلوتاسیون
تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

امیر خیرآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سهیلا اصلانی؛ علی قربانی


فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار

دوره 31، شماره 1، آذر 1377

سهیلا اصلانی؛ منوچهر اولیازاده؛ حمید رضا صمیم بنی هاشم


فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

منوچهر اولیازاده؛ پرویز پورقهرمانی